Obrazy dzieci – zakończenie pracy

W literaturze i sztuce spotykamy się z różnorodnymi porterami dziecka, m.in. cierpiącego i zmuszonego do wykonywania roli dorosłego. Odbiorcami takich dzieł są zarówno dzieci, jak i dorośli, zmuszani do refleksji. „Oskar i Pani Róża” pokazuje, jak mądre życiowo potrafią być czasem małe dzieci. Dobitnie ukazuje naturę dorosłych, którzy boją mówić się o śmierci, traktują czasem dzieci, jak istoty, które nic nie rozumieją i którym niczego nie można powiedzieć. Baczyński natomiast pisze o dziecku, któremu odebrano dzieciństwo, Orzeszkowa o krzywdzie płynącej z ludzkiej nieodpowiedzialności i złego wychowania, Kotsis pokazuje cierpienie dziecka po stracie matki. Literatura i sztuka wychowują i zwracają uwagę na to, co czasem trudno nam samym zauważyć. Można rzec, że przekazując wiedzę o świecie, uczą, jak się w nim odnaleźć, jak żyć…