Impresjonizm w literaturze i sztuce – przykładowe zakończenie pracy

Podsumowując, chciałabym przedstawić wnioski wypływające z analizy wybranych przeze mnie dzieł. Każdy malarz impresjonistyczny był indywidualistą i w inny sposób postrzegał otaczający go świat. Subiektywizm jest jednym z głównych założeń omawianego kierunku i jest to moim zdaniem najważniejsza przyczyna owych różnic. Można to zauważyć zestawiając ze sobą dwa obrazy poświęcone temu samemu tematowi, z których jeden namalował Monet a drugi Renoir. Dzieła powstały w jednakowym miejscu i czasie.

Na pierwszy rzut oka podobne – ujawniają odmienne temperamenty artystów. Monet uwzględnił tylko najważniejsze elementy otoczenia, a skupił się przede wszystkim na jak najlepszym odtworzeniu ruchu światła. Renoir odwzorował dużo więcej szczegółów.

Wpływ impresjonizmu na literaturę nie był duży. Technika ta służyła przede wszystkim do opisywania przyrody. Impresjonistyczne utwory liryczne i epickie wykazują wiele podobieństw. Najważniejsza różnica między nimi to według mnie odmienna rola tej techniki w obu rodzajach literackich. W liryce impresjonizm służył ukazaniu subiektywnego spojrzenia poety na przyrodę. W epice zabieg psychizacji krajobrazu wydobywał związek między tym co dzieje się w naturze, a tym, co dzieje się w duszy bohaterów.