Erotyzm w literaturze

Erotyzm i pornografia nie jest pojęciem przypisanym tylko i wyłącznie nam – ludziom żyjącym współcześnie. Od najodleglejszych czasów jednym z dominujących tematów twórczości są przeżycia erotyczne. Sposób ich ukazywania ulegał ewolucji w zależności od panujących w danym kraju i epoce stosunków społecznych, rygorów religijnych i moralnych, kierunków artystycznych i upodobań odbiorców. Poczynając od erotycznych opowieści ludowych, starogreckich sprośności, rzymskiej sztuki kochania, indyjskiego erotyzmu religijnego, chrześcijańskiej koncepcji miłości, wyzwolenia ludzi renesansu, a na licznych swobodach erotycznych od XVIII wieku do współczesności kończąc, postrzeganie czym jest erotyzm, a co wkracza w sferę pornografii zmienia się diametralnie. Te dwa sposoby wyrażania seksualności można znaleźć zarówno w prozie, jak i w poezji, w filmach i obrazach, rzeźbach oraz w innych dziedzinach sztuki. Istnieje jednak granica między tym co można zaszufladkować pod pojęciem „EROTYZM”, a co postrzegamy jako „PORNOGRAFIA”. Różnice te postaram się przedstawić w swojej prezentacji, dotyczącej wydzielenia granic między wspomnianymi terminami.